Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Máy đo độ nhớt brookfield


MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
Model: DV-E
Hãng sản xuất: BROOKFIELD – USA

Thông số kỹ thuật:
-  Màn hình hiển thị:
§        Độ nhớt (cP or mPa*s)
§        % Torque
§        Tốc độ/ Spindle
-  Độ chính xác: ±1%
-  Độ lặp lại: ± 0.2%
-  Có thể chọn lựa 18 tốc độ khác nhau
-  Chức năng auto range: xác định toàn bộ khoảng thang đo tương ứng với spindle
Thiết bị cung cấp gồm: máy chính và bộ Spindle (4cái)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
Model: DV-I
Hãng sản xuất: BROOKFIELD – USA

Thông số kỹ thuật:
-  Màn hình hiển thị:
§        Độ nhớt (cP or mPa*s)
§        % Torque
§        Tốc độ/ Spindle
§        Có thể hiển thị nhiệt độ (0C or 0F)
-  Độ chính xác: ±1%
-  Độ lặp lại: ± 0.2%
-  Có thể chọn lựa 18 tốc độ khác nhau
-  Cổng kết nối máy tính RS-232 để dùng phần mềm Wingather
-  Chức năng auto range:
§        Xác định toàn bộ khoảng thang đo tương ứng với spindle
§        Độ nhớt maximum đo lường kết hợp giữa Spindle và tốc độ
-  Có thể option thêm đầu đo nhiệt độ DVP-94Y
-  Cài đặt bằng bàn phím
Thiết bị cung cấp gồm: máy chính và bộ Spindle (4cái)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
Model: DV-II
Hãng sản xuất: BROOKFIELD – USA

Thông số kỹ thuật:
-  Màn hình hiển thị:
§        Độ nhớt (cP or mPa*s)
§        % Torque
§        Tốc độ/ Spindle
§        Shear Rate/Stress
§        Có thể hiển thị nhiệt độ (0C or 0F)
-  Có thể chọn lựa thời gian kiểm tra, đơn vị và tốc độ
-  Độ chính xác: ±1%
-  Độ lặp lại: ± 0.2%
-  Có thể chọn lựa 54 tốc độ khác nhau
-  Chức năng auto range:
§        Xác định toàn bộ khoảng thang đo tương ứng với spindle
§        Độ nhớt maximum đo lường kết hợp giữa Spindle và tốc độ
-  Trang bị thêm đầu đo nhiệt độ DVP-94Y
-  Cài đặt bằng bàn phím
-  2 cổng kết nối RS-232
Thiết bị cung cấp gồm: máy chính và bộ Spindle (4cái)