Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Thiết bị đo độ nén vòng, nén cạnh của giấy carton


MÁY ĐO ĐỘ NÉN VÒNG, NÉN CẠNH CỦA GIẤY CARTON
Thông số kỹ thuật:
 • Điều chỉnh bằng vi xử lý các thông số đo thông qua phím nhấn và hiển thị kết quả trên màn hình tinh thể lỏng LCD.
 •  Sau khi kiểm tra các kết quả sau sẽ được hiển thị: giá trị maximum, minimum, giá trị trung bình, sai lệch chuẩn…
 • Máy có chức năng in kết quả kiểm tra
 • Thang kiểm tra: 0 – 5000N
 • Độ phân giải: 1 N
 • Độ chính xác: ±1%
 • Tốc độ xử lý: 12.5 ± 2.5 mm/min
 • Hành trình kiểm tra từ bắt đầu đến kết thúc: 75 mm
 • Kích thước máy: 500 x 270 x 520 mm
 • Nguồn điện sử dụng: 220V/50 Hz
 • Trọng lượng: 70 kgs

Thiết bị đo điểm nóng chảy

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY CƠ BẢN   
Xuất xứ: Anh Quốc                                                                                    
Thông số kỹ thuật:
·        Khoảng nhiệt độ hoạt động: nđmt – 3000C
·        Độ phân giải: 1 0C
·        Hiển thị kết quả trên màn hình LED  
·        Sensor nhiệt loại PT100 Platinum
·        Nguồn điện: 220V/50 Hz
·         Kích thước: 170 x 220 x 160 mm
·        Khối lượng: 1.8 kg 
-------------------------------------------------------------------------

MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY TIÊU CHUẨN
 Xuất xứ: Anh Quốc

Thông số kỹ thuật:
·        Khoảng nhiệt độ hoạt động: nđmt – 4000C                                     
·        Độ phân giải: 1 0C
·        Hiển thị kết quả trên màn hình LCD
·        Sensor nhiệt loại PT100 Platinum
·        Bộ nhớ: 8 kết quả đo trên 1 ống
·        Nguồn điện: 220V/50 Hz
·         Kích thước: 325 x 200 x 170 mm
·        Khối lượng: 3.6 kg 
-----------------------------------------------------------------
MÁY ĐO ĐIỂM NÓNG CHẢY TỰ ĐỘNG 
Xuất xứ: Anh Quốc
                                                                                                             
Thông số kỹ thuật:
·        Khoảng nhiệt độ hoạt động: nđmt đến 400 0C
·        Độ phân giải: 1 0C
·        Hiển thị kết quả trên màn hình Touchscreen VGA Color 
·        Sensor nhiệt loại PT100 Platinum
·        Thời gian giảm nhiệt từ 3500C xuống 500C: mất 6 phút
·        Thời gian tăng nhiệt từ 500C xuống 3500C: mất 6 phút
·        Bộ nhớ: 200 kết quả đo với video 
·        Nguồn điện: 220V/50 Hz
·         Kích thước: 175 x 210 x 328 mm
·        Khối lượng: 3.2 kg