Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Máy đo màu đường - Colorimeter

MÁY SO MÀU
Model: ATM X2
Part Numeber: 10-0-10
Hãng sản xuất: Index – Anh


Thông số kỹ thuật:
-  Bước sóng: 420 nm
-  Đơn vị: milli absorbance units (m.a.u)
-  Thang đo: 0 – 1000 m.a.u
-  Độ phân giải: 1 m.a.u
-  Độ chính xác: ± 3 m.a.u
-  Chiều dài ống đo tối đa: 163 mm
-  Nguồn sáng: đèn halogen 12V 20W
-  Hiển thị: LED
-  Xuất dữ liệu: RS232
-  Kích thước (WxDxH): 390x205x90 mm
-  Trọng lượng: app. 6kg

Cung cấp gồm:
-  Máy chính
-  Path length 163mm, thép không gỉ

-  Dark & Raw Sugar Kit Set og 3 glass cells, path lengths: 10, 20 và 50 mm
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MÁY SO MÀU
Model: ATM X2
Part Numeber: 10-0-20
Hãng sản xuất: Index – Anh


Thông số kỹ thuật:
-  Bước sóng: 420 nm và 560 nm
-  Đơn vị: m.a.u và ICUMSA colour units (I.U)
-  Thang đo: 0 – 1000 m.a.u
-  Độ phân giải: 1 m.a.u và 0.1 I.U
-  Độ chính xác: ± 3 m.a.u
-  Chiều dài ống đo tối đa: 163 mm
-  Nguồn sáng: đèn halogen 12V 20W
-  Hiển thị: LED
-  Xuất dữ liệu: RS232
-  Kích thước (WxDxH): 390x205x90 mm
-  Trọng lượng: app. 6kg

Cung cấp gồm:
-  Máy chính
-  Path length 163mm, thép không gỉ
 -  Dark & Raw Sugar Kit Set og 3 glass cells, path lengths: 10, 20 và 50 mm